Nadzorni odbor

Zoran Grujičić – predsednik nadzornog odbora

Rođen 16.09.1959. godine u Loznici. Završio gimnaziju u Loznici, 1982. godine završio Pravni fakultet u Novom Sadu, a 1986. godine položio pravosudni ispit u Beogradu, 31 godina radnog iskustva, 1989. godine radio na poslovima rukovodioca sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u „Elektrosrbija“ Kraljevo „Elektrodistribucija“ Loznica, 1996. radio  u istom preduzeću na poslovima zamenika direktora dela preduzeća. Od  1997. do 1998. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora  „Elektrosrbija „ Kraljevo – Elektrodistribucija“ Loznica. Od 2013. do 2015. godine radio na poslovima  direktora ogranka ED Loznica. Od 2015. godine radi na poslovima rukovodilac pravnog sektora. Oženjen, otac dvoje punoletne dece.


Goran Simić – član nadzornog odbora

Rođen 26.05.1981. u Loznici. Završio Ekonomski fakultet u Beogradu. Zaposlen u trgovinskom preduzeću na poslovima uvoza-izvoza i komercijalnim poslovima. Oženjen, otac jednog ženskog deteta.