Nadzorni odbor

Zoran Grujičić – predsednik nadzornog odbora

Rođen 16.09.1959. godine u Loznici. Završio gimnaziju u Loznici, 1982. godine završio Pravni fakultet u Novom Sadu, a 1986. godine položio pravosudni ispit u Beogradu, 31 godina radnog iskustva, 1989. godine radio na poslovima rukovodioca sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u „Elektrosrbija“ Kraljevo „Elektrodistribucija“ Loznica, 1996. radio  u istom preduzeću na poslovima zamenika direktora dela preduzeća. Od  1997. do 1998. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora  „Elektrosrbija „ Kraljevo – Elektrodistribucija“ Loznica. Od 2013. do 2015. godine radio na poslovima  direktora ogranka ED Loznica. Od 2015. godine radi na poslovima rukovodilac pravnog sektora. Oženjen, otac dvoje punoletne dece.


Stanko Tešić – član nadzornog odbora

Rođen 25.10.1949. godine u Koreniti. Upisao Ekonomski fakultet u Beogradu 1968. godine smer Ekonomika i organizacija preduzeća, diplomirao 1973. godine u Beogradu. Završio školu rezervnih oficira  stekao čin  majora. Ima 41 godinu radnog  staža koji je proveo  u „Viskoza“ Loznica ,“Krupanjka“ Krupanj od 1980-1991 god.,“Integral“ Loznica  od 1994-1996 god., “Mladost“ Loznica, Zavod za poljoprivredu Loznica od 2002-2004 god, “Vilkorn“Loznica od 2004-2008 god., K.J.P. “Naš Dom“Loznica od 2008-2014 god. Oženjen otac dvoje dece, ćerke i sina.


Miroslav Tadić -član nadzornog odbora

Rođen u Loznici 10.11.1985. Osnovnu i srednju školu završio u Loznici. Diplomirao na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu na specijalističkim studijama elektrotehnike i računarstva. Ima višegodišnje iskustvo u svetu Informacionih tehnologija.

Zaposlen u JKP „Parking servis“ Loznica na poslovima glavnog sistem operatora. Član nadzornog odbora kao predstavnik zaposlenih.