PARKING KARTE

pa-uputstvo

Po dolasku na parking mesto, popunite parking kartu tako što ćete precrtati mesec, dan, sat I minut u kojem ste započeli parkiranje. Ispunjenu parking kartu stavite na vidno polje sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla Vašeg automobile, kako bi kontrolor mogao da je vidi I utvrdi kada ste započeli parkiranje.
Karta za parkiranje se koristi jednokratno.
Karte za parkiranje postoje u tri boje