Odlukom Skupštine grada Loznice od 01.07. 2009. Godine, osnovano je Javno komunalno preduzeće “ Parking servis” Loznica radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa –organizovanja,uređivanja, održavanja javnih prostora za parkiranje motornih vozila kao I odnošenje I čuvanje nepropisno parkiranih vozila sa javnih saobraćajnih površina.

 

Pravni osnov za organizovanje delatnosti javnog preduzeća su;

Zakon o komunalnim delatnostima ( Sl. Glasnik RS,br. 16/97, 42/98) propisuje da Opština uređuje I obezbeđuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti I njihovog razvoja-član 2.

U isto vreme ovim Zakonom je propisano da Skupština opštine može, kao komunalnu delatnost, odrediti I druge delatnosti od lokalnog interesa I propisati uslove I način njihovog obavljanja, između ostalog, I delatnost održavanja I korišćenja javnih prostora za parkiranje- član 4. Stav 2.

Zakonom o javnim preduzećima I obavljanju delatnosti od opšteg interesa ( Sl.glasnik RS, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 ) je propisano da javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti može da osnuje jedinica lokalne samouprave, aktom koji donosi Skupština jedinice lokalne samouprave član 4. Stav 3.

Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl.list SFRJ “, br. 50/88, 80/89, 29/91, 11/91, “Sl.list SRJ “ br. 34/92, 13/93 odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 I 3/2002), kojim je regulisano da gradovi organizuju I sprovode mere za razvijanje saobraćajne svesti, stvaraju uslove za bezbedno I uredno odvijanje saobraćaja.

 

Crvena ( I ) zona obuhvata centralno gradsko područije Loznice ograničeno ulicama: Jovana Cvijića, Vase Čarapića, Karađorđeva, Vlade Zečevića, Trg Jovan Cvijića, Pašićeva do reke Štire, rekom Štirom do ulice Jovana Cvijića.

Plava ( ) zona- šire gradsko područije ograničeno ulicama Učiteljskom, rekom Štirom do ulice Vere Blagojević, Vere Blagojević do ulice Vojvode Putnika, Vojvode Putnika do ulice Dr. Marina, Dr. Marina do ulice Bolnička, Bolničkom do Trga Vuka Karadžića, Trgom Vuka Karadžića , Luke Stevića do Georgija Jakšića, Georgija Jakšića do Slobodana Penezića, Banjskom ulicom, Ulicom Italijanskih brigade do Trga Ante Bogićevića, Trgom Ante Bogićevića do ulice Vase Čarapića.

Ova zona takođe, obuhvata I parking prostor kod Zdravstvenog centra Dr Milenko Marin.

-parkiralište kod Nove zelene pijace u ulici Vojvode Mišića, parkiralište između ulice Vojvode Mišića I reke Štire iza Vukovog doma, parkiralište kod Gradske kafane I druga otvorena vanulična parkirališta.