POVLAŠĆENE KARTE

Sticanje prava na povlašćeni status vlasnika (stanara) koji imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja, neophodno je dostaviti:

  • original lične karte i saobraćajne dozvole

Cena karte je 360.00 din (PDV uračunat u cenu).