Prva zona (crvena)
SMS broj 9051
46,00 din
1h
Druga zona (plava)
SMS broj 9052
30,00 din.
1h
Ceo grad
SMS broj 9050
144,00 din.

Uputstvo

Korisnik plaća uslugu parkiranja slanjem SMS-a, tako što u tekst nove poruke upiše registarski broj vozila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. LO123AB).

Sistem ne pravi razliku između malih i velikih slova te nije potrebno voditi računa o tome. Ukoliko posedujete registarsku oznaku sa dijakritikom (slovo sa kvačicama - Š,Đ,Č,Ć,Ž), a Vaš telefon ne podržava Unicode kodni raspored (podrška za slova sa kvačicama) umesto Š,Đ,Č,Ć,Ž možete uneti S,D,C,C,Z.

 

3 (tri) minuta nakon slanja SMS-a ne isključujte Vaš telefon zbog provere Vašeg statusa kod mobilnog operatera. Ukoliko vam ova usluga nije omogućena, nemate dovoljno sredstava na računu i slično, prethodna potvrda (rezervacija) može biti odbijena (po registarskom i PIN-broju). U ovom slučaju, molimo Vas da parkiranje platite na drugi način, kako stoji i u poruci o odbijanju transakcije plaćanja.

10 (deset) minuta pre isteka vremena parkiranja korisnik dobija poruku sa obaveštenjem o isteku vremena i trenutku isteka (datum, sat, minut). Ukoliko korisnik namerno ili greškom pošalje SMS za uslugu parkiranja u vremenu kada sistem ne radi, automatski se uplata prenosi i važi za prvi sat naplate u prvom sledećem danu kada se vrši naplata, a korisnik dobije obaveštenje o tome.