IPK KARTE

IPK (Invalidske parking karte) predstavljaju karte koje su rezervisane za osobe sa invaliditetom. IPK se izdaju u prostorijama parking servisa. Potrebna dokumentacija :

1. Uverenje o procentu telesnog oštećenja (od 80 %) izdato od strane Fonda PIO

2. Lična karta

3. Saobraćajna dozvola

4. Slika (3 x 2,5)

parking karta01