DOPLATNA KARTA

Ako korisnik parking mesta postupa suprotno Odluci o javnim parkiralištima grada Loznice, biće mu izdata doplatna karta. Ukoliko kontrolor nije u mogućnosti da korisniku lično uruči doplatnu kartu, istu pričvršćuje za vozilo što se smatra urednim dostavljanjem. Korisnik je dužan da postupi po nalogu i uplati naznačen iznos u roku od 8. dana. Cena doplatne karte iznosi 1200,00 dinara (PDV uračunat u cenu).