MESEČNE KARTE

Fizička lica sa prebivalištem, odnosno pravna lica i preduzetnici mogu imati pretplatnu kartu za parkiranje. Pretplatna parking karta važi za jednu ili obe zone, ali ne podrazumeva rezervaciju parking mesta. Prikazane cene su sa PDV.

FIZIČKA LICA

cenovnik

PRPK I
mesečna I zona
1320,00
.din
PRPK II
mesečna za II zonu
960,00
.din
UPRPK
univerzalna parking karta
1920,00
.din

PRAVNA LICA

cenovnik

PRPK I
mesečna I zona
2640,00
.din
PRPK II
mesečna za II zonu
1920,00
.din
UPRPK
univerzalna parking karta
3840,00
.din